Παραδοσιακά Τραγούδια

ΩΡΑ ΚΑΛΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΕΣ ΜΑΣ

Στους αρραβώνες όταν παίρνουν την νύφη και τα ρούχα του γαμπρού στο σπίτι του γαμπρού πηγαίνουν μπροστά τα όργανα (η λύρα και το λαγούτο) που παίζουν τον χαρακτηριστικό παθητικό και συγκινητικό σκοπό της τελετής.

Πιο πίσω, τα κορίτσια της συνοδείας τραγουδούν:
Ώρα καλή στις στράτες μας τσ’ αέρας στα πανιά μας
τσ’ η Παναΐα τσ’ ο Χριστός στα ξετελέματά μας.
Ώρα καλή που τσίνησα καλά να ξετελέψω
τσαι να μ’ εξιώσει ο Θεός αγγόνια να παντρέψω.
Εδώ στην πίσω γειτονιά, που κλώθει το σοκκάτσι,
εκόψαμε μιστοκαρκιά πάνω με το κοκκάτσι.

Όταν φτάσουν στο σπίτι του γαμπρού:
Ελάτε τσαι μπροβάλαμε να μας υποδεχτείτε,
που φέραμεν την νύφφη σας τραούδια να μας πείτε.

Οι συγγενείς του γαμπρού απαντούν:
Καλώς τες συμπεθθέρες μας, της νύφης μας τ’ ασκέρι,
πού’ ρτασι να μας πάρουσι το άσπρο πενιστέρι.
Καλώς ήρταν τα σύννεφα τσαι φέραν τον αέρα,
τσαι εφέραν τσαι τη νύφφη μας το φως τσαι την ημέρα.