Βιογραφικό

Παντελής Βολονάκης
Π. Ράμμου 257 • Αφάντου – Ρόδος • 85103
Τηλέφωνο οικίας: 2241051851
Κινητό: 6946335740
E-mail: volonakis@sch.gr web-page: www.volonakis.gr
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Volonakis_Pantelis
Academia: https://aegean.academia.edu/PantelisVolonakis

Προσωπικές πληροφορίες
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος
Σύζυγος: Καθολική Ανθούλας
Παιδιά : Γιάννης, Κατερίνα, Ειρήνη
Ημ. Γεν.: 29 Μαΐου 1970


Θέση
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής Δωδεκανήσου
Καθηγητής Πληροφορικής, οργανική θέση Γυμνάσιο Αφάντου Ρόδος


Σπουδές – Πτυχία
1994        Πτυχίο Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Πτυχιακή εργασία “Eprom Emulator”.
2000       Π.Α.Τ.Ε.Σ   Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών.
2010       Μεταπτυχιακές σπουδές Ε.Α.Π. – Εκπαίδευση Ενήλικων, Διπλωματική εργασία “Μελέτη των χαρακτηριστικών ενός προγράμματος εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση”.
2019      Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Θέμα διδακτορικής διατριβής: “Τεχνολογίες Πληροφορικής – Εικονικής Πραγματικότητας στην Αρχαιολογική και Αρχαιομετρική εκπαίδευση”.


Δημοσιεύσεις

  1. Liritzis, I., Volonakis, P., Vosinakis, S. and Pavlidis, G. (2015). Cyber-archaeometry from Cyber-archaeology: New dynamic trends in archaeometric training and research. In Virtual Archaeology (Methods and Benefits), Daria Hook (ed), Proceedings of the Second International Conference held at the State Hermitage Museum 1–3 June 2015 Saint Petersburg The State Hermitage Publishers, pp. 38-40 (http://virtualarchaeology.ru/pdf/281_va_book2015.pdf).
  2. Liritzis, I., Al-Otaibi, F. M., Volonakis, P., & Drivaliari, A. (2015). Digital Technologies and Trends in Cultural Heritage. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 15, No 3, (2015), pp. 313- 332, http://doi.org/10.5281/zenodo.33832
  3. Liritzis, I., Pavlidis, G., Vosinakis, S., Koutsoudis, A., Volonakis, P., Petrochilos, N., M. Howland, Liss, B., Levy, T. E. (2016). DELPHI4DELPHI: First Results of the Digital Archaeology Initiative for Ancient Delphi, Antiquity Journal, Vol. 90 (354).
  4. Hatzopoulos, I., Stefanakis, D., Georgopoulos, A., Tapinaki, S., Volonakis, P., & Liritzis, I. (2017). Use of various surveying technologies to 3d digital mapping and modelling of cultural heritage structures for maintenance and restoration purposes: The Tholos in Delphi, Greece. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, pp. 311-336.
  5. Liritzis, I., Pavlidis, G., Vosinakis, S., Koutsoudis, A., Volonakis, P., Howland, M., Levy, T. (2017). Delphi4Delphi – Acquisition of Spatial Cultural Heritage Data for Ancient Delphi, Greece. Στο M. Vincent, V. Lopez-Menchero Bendicho, M. Ioannides, & T. Levy, Heritage and Archaeology in the Digital Age. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. Springer.
  6. Liritzis, I, Laskaris, N, Vafiadou A, Karapanagiotis I, Volonakis, P., Papageorgopoulou, C, Bratitsi, M (2020) Αrchaeometry: an overview. SCIENTIFIC CULTURE, Vol. 6, No. 1, pp. 49-98 DOI: 10.5281/zenodo.3625220.
  7. Liritzis, I., & Volonakis, P. (2021). Cyber-Archaeometry: Novel Research and Learning Subject Overview. Education Sciences, 11(2), 86. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/educsci11020086
  8. Liritzis, I., Volonakis, P., Vosinakis, S. (2021). 3D Reconstruction of Cultural Heritage Sites as an Educational Approach. The Sanctuary of Delphi. Appl. Sci. 11, no. 8: 3635. https://doi.org/10.3390/app11083635

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

  1. Βολονάκης, Π.; Λυριτζής, Ι. (2014). Κυβερνο-αρχαιομετρία από την κυβερνο-αρχαιολογία: νέες δυναμικές στην αρχαιομετρική εκπαίδευση και έρευνα. Παρουσίαση στο 4th Symposium Arch_Rnt, University Of The Peloponnese, Kalamata 1-3 October 2014 (DOI: 10.5281/zenodo.12479).
  2. Βολονάκης, Π.,(2016). Η τρισδιάστατη απεικόνιση της ενυδάτωσης οψιανού και η σημασία της. Παρουσίαση στο συνέδριο Mare Nostrum VII, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

Εργασιακή εμπειρία
1988 Ξενοδοχείο Esperos Palace Φαληράκι
1992 Ξενοδοχείο Cathrin Λαδικό
Μηχανικός Η/Υ
1994 – 1995 Τενόρα Ε.Π.Ε. Χαϊδάρι-Αθήνα
1995 – 1997 Κλαδάς – Μοσχάκης Α.Ε Ρόδος
1997 – 1999 Genesis Ε.Π.Ε. Ρόδος
Καθηγητής Πληροφορικής
1999 – 2000 Ενιαίο Λύκειο Μελίσσια-Αθήνα
2000 – 2001 1ο Τ.Ε.Ε. Ρόδος
2001 – 2011 Γυμνάσιο Αφάντου
2011 – 2015 Γυμνάσιο Μασάρων Διευθυντής
Σεπτέμβριος 2015 – Αύγουστος 2019 Αποσπασμένος στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο:
-Οργάνωση και υποστήριξη του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας καθώς και επικουρική υποστήριξη στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος
-Υποβοήθηση πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων μαθημάτων του Τμήματος
2019 – Ιαν. 2023 Γυμνάσιο Αφάντου
Φεβ. 2023 – σήμερα Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής Δωδεκανήσου


Θέσεις ευθύνης
2008 – 2009       Υποδιευθυντής Γυμνάσιο Αφάντου
2010 – 2011       Υποδιευθυντής Γυμνάσιο Αφάντου
2011 – 2015       Διευθυντής Γυμνάσιο Μασάρων
Επιμόρφωση και πιστοποίηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» 70 ωρών Αθήνα (2014) του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΙΝ.ΕΠ.


Πιστοποίηση Τ.Π.Ε
Πιστοποίηση της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του Ε.Π. ΚΤΠ (ΜΕΤΡΟ 1.2 – ΚΑΤ.ΠΡ. 1.2.2) 2008.
Πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. Keycert IT Initial 2014.
Πιστοποίηση B1 Επιπέδου ΤΠΕ 2021.
Πιστοποίηση B2 Επιπέδου ΤΠΕ 2022.


Γλώσσες
Αγγλικά University of Cambridge first certificate in English (B2) 2004.
Αγγλικά Advanced level certificate in English (A.L.C.E.), πολύ καλή γνώση (C1) 2005.


Επιμόρφωση
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 30 ώρες (2004).
Κ.Ε.Θ.Ι. – Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φυλών (2005).
Γ.Γ.Ε.Ε. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενήλικων (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) – Φωτογραφία και κινηματογράφος 25 ώρες (2006).
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης 50 ώρες (2006).
Υπουργείο Εργασίας μέσω Κ.Ε.Κ. – Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 300 ώρες (2007).
Γ.Γ.Ε.Ε. Γενική γραμματεία εκπαίδευσης ενήλικων (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) – Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενήλικων 100 ώρες (2008).
ΕΑ-ΙΤΥ – Πρακτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πληροφορικής 15 ώρες (2008).
Κ.Σ.Ε. Δωδεκάνησου – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής 72 ώρες (2008).
Γ.Γ.Ε.Ε. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενήλικων (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) – Επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25 ώρες (2011).
ΟΚΑΝΑ ΔΙΟΔΟΣ – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υπό συνθήκες κρίσης 15 ώρες (2011).
Κ.Σ.Ε. Γενικό λύκειο Αρχαγγέλου – Επιμόρφωση «πολλαπλασιαστών» σε διαδραστική συστήματα διδασκαλίας 18 ωρών (2013).
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Κυκλάδων – Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής 120 ώρες (2014).
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Διαδικτυακές σύγχρονες τήλε-εκπαιδεύσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, της πράξης Στηρίζω 10 ώρες (2014).
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Επιμόρφωση και πιστοποίηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα “Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων” 70 ώρες Αθήνα (2014).
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Summer School – Digital technologies & fieldwork in Cultural Heritage, Museums & Mycenaean site of Kastrouli (Digarch 2016) 130 ώρες (2016).
Ι.Τ.Ε. Διόφαντος – Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε. Εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 36 ώρες, (2017).
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Σχολική βία και Εκφοβισμός, 120 ώρες, (2020).
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: “Διοίκηση της Εκπαίδευσης”, 420 ώρες, (2020).
Ε.Ε.Π.Ε.Κ. – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: “Διδάσκοντας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”, 400 ώρες, (2020).
Ι.Τ.Ε. Διόφαντος – Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε. Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, 60 ώρες, (2020).
Ι.Ε.Π. Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων, 36 ώρες, (2021).
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Επιμόρφωση και πιστοποίηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, 21 ώρες, (2021).
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: “Εποπτεία (Mentoring), Καθοδήγηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση”, 320 ώρες, (2021).
Ι.Ε.Π. Πιστοποίηση Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Β’ στα νέα ΠΣ, 36 ώρες, (2022).


Εκπαίδευση ενήλικων
Εγγεγραμμένος στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με αριθμό μητρώου ΕΒ11602. Ολοκλήρωσα το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ διάρκειας 300 ωρών εξ αποστάσεως.
Πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευση εκπαιδευτών ενήλικων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενήλικων 100 ωρών.
Διδακτικές ώρες: Πάνω από χίλιες ώρες σε Κ.Ε.Κ., Κ.Ε.Ε, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και σε διάφορες σχολές πληροφορικής.


Διάκριση σε διαγωνισμό
1ο βραβείο για την καλύτερη εκπαιδευτική ιστοσελίδα στην κατηγορία Γυμνάσιων – Πολιτισμός στον 3ο Πανελλήνιο διαδικτυακό διαγωνισμό εκπαιδευτικών ισότοπων ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ. Τίτλος εργασίας: Παραδοσιακή μουσική του τόπου μας. Σχεδιασμός και υλοποίηση της ιστοσελίδας του Γυμνάσιου Αφάντου (2011).


Καινοτόμα προγράμματα
Comenius project – Street Art Bridges Europe Συντονιστής Γυμνασίου Μασάρων (2013 – 2015).
Πρόγραμμα εικονικής επιχείρησης – Masari soap. Παραγωγή σαπουνιών γλυκερίνης υπεύθυνος καθηγητής Γυμνασίου Μασάρων (2014 – 2015).


Σεμινάρια – Ημερίδες – Συνέδρια
Ημερίδα πληροφορικής ΕΠΥ – Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση, Αθήνα (2000).
2ο πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΕΠ – ΔΤΠΕ – Από το μαυροπίνακα στις ευζωνικές δορυφορικές επικοινωνίες, Αθήνα (2005).
Ενημερωτική εκδήλωση etwinning – Σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη, Ρόδος (2006).
2η διημερίδα καθηγητών πληροφορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Η πληροφορική στην εκπαίδευση, το σχολείο της διαθεματικότητας και της ευρυζωνικότητας, Ρόδος (2008).
5ο διεθνές συνέδριο για την ανοικτή & εξ αποστάσεως εκπαίδευση ΕΑΠ, Αθήνα (2009).
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ημερίδα – Η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων μέσων στη διδασκαλία, Ρόδος (2009).
Τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων ΔΔΕ Δωδεκάνησου – Η γελοιογραφία στην εκπαίδευση (2012).
Μουσικό σχολείο ρόδου – διαχείριση δυσκολιών μάθησης & προσαρμογής: στρατηγικές και τεχνικές επικοινωνίας και μάθησης (2013).
Ενημερωτική ημερίδα πανεπιστημίου Αιγαίου – Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σχολική σύμβουλος πληροφορικής – σχεδιασμός μαθήματος με δραστηριότητες στο διδακτικό αντικείμενο της πληροφορικής, Ρόδος (2013).
Ενημερωτική εκδήλωση etwinning – Η κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη, Ρόδος (2014).
ΚΕ.ΣΥ.Π Ρόδου – Προσεγγίζοντας βιωματικά τον Σ.Ε.Π., Ρόδος (2014).
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – σεμινάριο επιτόπιας εκπαίδευσης της δράσης Α8, Ρόδος (2014).
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Δωδεκάνησου – Εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Ε.Λ/Λ.Α.Κ με Λ.Σ Ubuntu 12.04 και Ltsp με “sch-scripts” και διαχείριση τάξης με την εφαρμογή «επόπτης», Ρόδος (2014).
Περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης νοτίου αιγαίου διημερίδα – Το σχολείο που προλαμβάνει, Ρόδος (2014).
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 4th ARCH_RNT Symposium, παρουσίαση εργασίας με θέμα: Κυβερνο-Αρχαιομετρία από την Κυβερνο-Αρχαιολογία-Νέες Δυναμικές στην Αρχαιομετρική Εκπαίδευση και Έρευνα, 3 Οκτωβρίου, (2014).
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 2nd International Symposium – Virtual Archaeology:Museums & Cultural Tourism, Delphi 23-26 Sept, (2015).
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παρουσίαση στο συνέδριο Mare Nostrum VII,  θέματος: Η τρισδιάστατη απεικόνιση της ενυδάτωσης οψιανού και η σημασία της, Ρόδος 20 Μαΐου, (2016).
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παρακολούθηση ημερίδας με θέμα: Σεξουαλικότητα και έμφυλες ταυτότητες: θέματα συναισθηματικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και πολιτικής, (2018).


Ασχολίες και ενδιαφέροντα
Αθλητισμός, ταξίδια, επιμόρφωση, Αγωνιστικός Όμιλος Μπριτζ Ρόδου.