τουλούμι

ασκί – μεταφορικά θα σε δείρω τόσο πολύ ώστε θα σε κάνω να πρηστείς (θα σε κάνω τουλούμι στο ξύλο)

« Back to Glossary Index