τελάληες

αυτοί που καλούν τους χωρικούς στον επιτάφιο

« Back to Glossary Index