ποτάσσω

καταφέρνω – (ποττέ τσαι φτάξει σε τσαι ποτάξεις) ποτέ να μην μπορέσεις να το κάνεις

« Back to Glossary Index