ξώφτερνος

χρησιμοποιείται κυρίως για το παπούτσι με έξω τη φτέρνα

« Back to Glossary Index