νευροκαβαλλίκεμα

τραυματισμός – ένα νεύρο έχει ανέβει πάνω σε άλλο

« Back to Glossary Index