μεζαρουλλής

αυτός που ασχολείται με ποτίσματα χωραφιών

« Back to Glossary Index