μαρτί

μικρό αρνάκι (συνήθως έχει γεννηθεί τον Μάρτη) που κυνηγά τη μάνα του – αυτός που δεν ξεκολλά από πάνω σου

« Back to Glossary Index