λόρντικο

μαντήλι ή φουλάρι που έχει πολύχρωμα σχέδια

« Back to Glossary Index