λαφαντάρης

εξάρτημα του αργαλειού που υφαίνει και κινείται συνεχώς – μεταφορικά πάει και έρχεται σαν το λαφαντάρη

« Back to Glossary Index