κριπέρνω

σκάω από το φαγητό – σκάει κάτι που είναι πολύ φουσκωμένο

« Back to Glossary Index