καντηλοσβήστης

έντομο που σβήνει τη φλόγα στο καντήλι

« Back to Glossary Index