αλεσιφερή

ειδικό πήλινο τσουκάλι για υποδοχή του καπππαμά

« Back to Glossary Index