έξανα

το έκανα χάλια (συνήθως το φαγητό) – σαν τις κότες όταν τρώνε το φαγητό

« Back to Glossary Index