Έρευνα

Στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής – Εικονικής Πραγματικότητας στην Αρχαιολογική και Αρχαιομετρική Εκπαίδευση» σχεδιάστηκε το παρακάτω εκπαιδευτικό λογισμικό και υλικό εκπαίδευσης φοιτητών/τριών Αρχαιολογίας.

1. Εικονικό πετρογραφικό μικροσκόπιο, λογισμικό και οδηγίες.

1η εργαστηριακή άσκηση

2η εργαστηριακή άσκηση

2. Ενυδάτωση οψιανού, λογισμικό και οδηγίες.

3. Εικονική περιήγηση Δελφών, λογισμικό και οδηγίες.